️١٢مورد شرط مندرج در قباله های ازدواج

4+

️١٢مورد شرط مندرج در قباله های ازدواج

(در این موارد زن وکالت بلاعزل دارد برای طلاق )

1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

 2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

 3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

 4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

 5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

 8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

 9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

 12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

 ▪️و اما شرط دیگری که ضمن عقد نکاحآ ورده میشود شرط انتقال تا نصف دارایی است : به این شکل که دلیل طلاق نباید سوء اخلاق زن باشد یا ناشئ از تخلف زن از وظائف همسری وی باشد و همچنین طلاق نباید به درخواست زوجه باشد نصف دارائی زوج اعم از منقول و غیر منقول به زن انتقال میابد.     

▪️شرط وکالت در طلاق :

به دو شکل است :١- طبق ماده ١١١٩ قانون مدنی ٢-بصورت مطلق

اگر طبق ماده ١١١٩ ق.مدنی باشد درصورت وجود شرایطی مانند غیبت زوج در مدت معین -ترک انفاق-ازدواج مجدد زوج – سوء قصد به حیات زن و… زوجه میتواند درخواست طلاق بدهد ولیکن اگر وکالت در طلاق بصورت مطلق باشد بدون نیاز ب هیچ یک از موارد گفته شده در ماده ١١١٩ زوجه میتواند در هر زمان و هرشرایطی درخواست طلاق بدهد .

(وکالت در طلاق را میتوان بعد از ازدواج هم ضمن عقد خارج لازم آورد و باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.)

️از جمله شروط دیگری که مضافاً در عقد ازدواج میتوان آورد:

١- زوجه اجازه دارد هر گاه که تصمیم داشت به خارج از کشور برود نیازی به اجازه زوج نداشته باشد و این اجازه دائمی است هم برای خروج هم برای تمدید و تجدید گذرنامه.

٢-زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله که لازم بداند و تا هرکجا که شرایط إیجاب کند را دارد .

٣-زوجه در انتخاب هرشغلی مخیر است .

۴-تقسیم دارایی بدست آمده در طول ازدواج بعد از طلاق .(ارث مستثنا است)

۵-حق انتخاب مسکن و شهر برای زندگی مشترک به زوجه .

۶-حضانت بعد از طلاق طبق توافق طرفین باشد .

٧-وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر بصورت مطلق.

   گردآونده : رویا نگهداری  مشاور حقوقی خانواده                                              

دکتر الهام مبلیان مشاور خانواده و زوج درمانگر استاد دانشگاه مشاور دانشگاه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!