نشانه شناسی کودک بیش فعالم

4+

نشانه شناسی کودک بیش فعالم

چگونه کودک بیش فعالم را بشناسم؟(قسمت دوم)

بیش فعالی-نارسایی توجه یک نشانه یا دسته ای از نشانگان است که شامل کوتاهی دامنه توجه ، مشکل در تمرکز، کنترل ضعیف تکانه است.

در ذیل به بررسینشانه شناسی کودک بیش فعالم  از دیدگاه DSM5 می پردازیم :

ملا کهای تشخیص اختلال کاستی توجه-بیش فعالی درDSM5

A-مجموعه ای فراگیر از رفتارهای بی توجه و یا بیش فعالی-تکانشگری که در عملکرد یا

رشد اختلال ایجاد میکند. به صورتی که با (1) و (2) مشخص میشود:

1-بی توجهی :

شش نشانه زیر یا بیشتر دست کم بمدت 6 ماه ادامه می یابد وبا سطح رشد ناهماهنگ هستند و برفعالیتهای اجتماعی، تحصیلی، شغلی تاثیر منفی میگذارند.

A : اغلب نمیتواند به جزییات توجه دقیق کند در انجام تکالیف درسی در محل کار یا فعالیت های دیگر بی دقت است.

B: اغلب در حفظ  کردن توجه درتکالیف یا فعالیتها مشکل دارند. (مثلاً درمتمرکز ماندن درسخنرانی، گفتگوها یا روخوانی های طولانی مشکل دارند.)

C : اغلب به نظر میرسد که وقتی مستقیماً با او صحبت می شود گوش نمی دهد. به نظرمیرسد ذهن جای دیگر است. حتی درغیاب هرگونه حواسپرتی واضح.

D : اغلب دستورالعمل ها را دنبال نمیکند و نمیتواند تکالیف درسی، کارهای عادی روزمره یا وظایف محیط  کار را کامل کند.

E: اغلب درسازمان دادن به تکالیف و فعالیت ها مشکل دارد. (عدم مدیریت تکالیف به صورت پشت هم، عدم نظم درکارها و انجام کار آشفته ونامنظم، عدم مدیریت زمان)

F : اغلب ازپرداختن به تکالیفی که به تلاش ذهنی مداوم نیاز دارند اجتناب می کند. ازآنها بیزاراست یا مایل به انجام دادن آنها نیست.(آماده کردن گزارش ها، پرکردن فرم ها، بازبینی مطالب طولانی)

G: اغلب لوازم برای تکالیف و فعالیت ها را گم می کند. (لوازم مدرسه،مدادها ،کتابها )

H: اغلب به وسیله ی محرکهای نامربوط به راحتی حواسپرت میشود.

I : اغلب درفعالیت های روزمره فراموشکار است.(انجام کارهای روزمره،سرقرار حاضر شدن)

2-تکانشگری:

A : اغلب دست ها و پاهای بیقرار دارند و دایم وول میخورند.

B: درموقعیتهایی که نشسته ماندن انتظار میرود اغلب صندلی خود را ترک میکند.

C: اغلب درموقعیت های نامناسب میدود یا ازچیزها بالا میرود.

D : اغلب نمیتواند ساکت بازی کند یا به فعالیت های اوقات فراغت خود بپردازد.

E : اغلب درحال جنب وجوش است طوری عمل می کند که گویی موتوری اورا به حرکت وا میدارد.

F : اغلب بیش از اندازه صحبت میکند.

G: اغلب منتظر نوبت ماندن برایش دشواراست.

نکاتی که حائز اهمیت است:

1-چند نشانه بی توجهی _تکانشگری قبل از 12سالگی وجود داشته باشد.

2-چند نشانه در دو موقعیت یا بیشتر وجود داشته باشد برای مثال در خانه ، مدرسه ، محل کار

3-نشانه ها باعث به وجود آمدن مشکلاتی درعملکرد تحصیلی ، شغلی ، تحصیلی شود.

گردآورنده : مرضیه حبیبی

دکتر الهام مبلیان مشاور خانواده و زوج درمانگر استاد دانشگاه مشاور دانشگاه اصفهان

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!