موهبت های الهی

حال خوب - سایت دکتر مبلیان
3+

موهبت های الهی

گاه مورد امتحان و آزمون قرار میگیریم.  
گاه گویی موهبت دلخواهمان به سراغ یکایک افراد پیرامون ما میرود.
اگر بتوانیم صادقانه برکت و موهبت دیگران را بستاییم و به جای رشک و حسد و انتقام، شادمانه خدا را شکر کنیم.

آنوقت می توانیم مطمئن باشیم که همان برکتها و موهبت ها و حتی بسی عظیم تر از آن‌ها به سراغ خودمان نیز خواهد آمد. هرچه موهبت ها دیرتر به سراغمان بیاید عظیمتر خواهند بود.

حال خوب - سایت دکتر مبلیان

پس چرا باید به موهبت دیگری رشک ورزید؟
بالعکس، هرگاه برای دیگری موهبتی پیش می‌آید، نشانه ی آن است که موهبت ما نزدیک است.
 آرزوهای راستین خودتان را بنویسید.
نه آنچه را که دیگری فکر می کند برایتان خوب است و باید داشته باشید.
به هنگام تهیه فهرست از خواسته ها، تنها در رضایت خودتان بکوشید. 
نه در جلب رضایت دیگران
گردآورنده : رویا اولیاء  
دکتر الهام مبلیان مشاور خانواده و زوج درمانگر استاد دانشگاه مشاور دانشگاه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!