موضوعات مهم گفت و گوی پیش از ازدواج _ بخش اول

گفت و گوی پیش از ازدواج
9+

موضوعات مهم گفت و گوی پیش از ازدواج:

زمان پیشنهادی مطالعه: 7 دقیقه

 • سرگرمی ها و علایق
 • باور ها و ارزش های دینی
 • باور ها و اصول اخلاقی
 • دوستان
 • اهداف رشد و پیشرفت شخصی
 • خویشاوندان
 • رابطه ی صمیمانه با همسر
 • خانواده ی خود
 • خانواده ی همسر
 • حل اختلاف
 • پول و مسائل مالی
 • خواسته ها و توقعات
 • رویارویی با هیجان
 • وظایف زن و مرد در خانواده
 • فرزند و تربیت فرزند
 • موضوعات جنسی
 

1)سرگرمی ها و علایق

1-1: سرگرمی ها، علایق و اوقات فراغت من چگونه است.
1-2: سرگرمی ها، علایق و اوقات فراغت سایر اعضای خانواده چگونه است.
1-3: چگونه در مورد اوقات فراغت، با سایر اعضای خانواده کنار می آیم.
(در صورت متفاوت بودن سبک سرگرمی ها و اوقات فراغت.)

2)باورها و ارزشهای دینی

2-1: اندیشه ها، باورها و اصول دینی من:

موضوعات بسیا متنوعی درمورد اندیشه های دینی می تواند موضوع گفت و گو باشد.

برای مثال به موارد خدا، پیامبر، آخرت، ائمه، ظاهر مذهبی، باطن مذهبی، تجارب مذهبی، تقلید و … می توان اشاره کرد.

2-2: رفتار های دینی من:

رفتارهای دینی، شامل دو دسته ی واجبات و مستحبات است که می تواند به تفکیک موضوع گفت و گو باشد.

2-3: پرهیزهای دینی من:

موضوعاتی از قبیل *حلال و حرام*، *محرم و نامحرم*، می تواند موضوع گفت و گو قرار گیرد.

3)باورها و اصول اخلاقی:

3-1: اندیشه ها، باورها و اصول اخلاقی من:

شامل حقوق دیگران، حقوق من، آزادی، رعایت حقوق دیگری و حقوق خود، حقوق حیوانات، طبیعت و…

3-2: رفتار های اخلاقی من چگونه است.

3-3: پرهیز های اخلاقی من چگونه است.

4)دوستان:

4-1: باور ها و ارزش های من، در مورد دوستی و رفاقت.

این موضوع شامل مواردی از قبیل: اهمیت دوستی، دوستی با جنس موافق و مخالف، دوست صمیمی، معنای دوستی و رفاقت، در چه شرایطی رابطه ی دوستی را قطع می کنم، رابطه همسرم با دوستانم، رابطه با دوستان همسرم و… می شود.

4-2: معرفی دوستانم و بیان کیفیت رابطه با آنها، و کمیت و مقدار رابطه با آن ها.

4-3: دوست شخصی و دوست خانوادگی.
دوستان شخصی، شامل دوستی هایی می شود که وارد فضای خانواده نمی‌شوند و دوستان خانوادگی، دوستانی هستند که وارد خانواده می شوند و با اعضای خانواده نیز دوستی می کنند.
در نتیجه، طرح دیدگاه ها، در مورد ویژگی افرادی که می‌توانند وارد خانواده شوند،مهم است.

اگر دوستی وارد خانواده شد، نظر همسرم چقدر اهمیت دارد؟

چه زمانی دوستی خانوادگی محدود می شود؟

اگر یکی از همسران به یکی از دوستان خانوادگی بدبین شد چه باید کرد؟

4-4: معرفی دوستانی که از آنها دور شدم و مایل به تداوم ارتباط دوستانه با آن ها نیستم.
گفت و گوی پیش از ازدواج

5) اهداف، رشد و پیشرفت شخصی:

5-1: باورها و ارزش‌های من، در مورد رشد و پیشرفت.

5-2: افرادی که در زندگی برای من الگو بوده اند و آرزوی من نزدیک شدن یا همانندی با آنهاست.
5-3: اهداف من برای رشد و پیشرفت در حوزه‌های:
اقتصادی: آرزو های اقتصادی من، ایده آل های من، اهمیت رشد اقتصادی برای من و…
تحصیلی: آرزوهای تحصیلی من، ایده آل های من، اهمیت رشد تحصیلی برای من و…

اجتماعی: نفوذ اجتماعی، قدرت اجتماعی، مقام، موقعیت و…

شغلی: آرزو های شغلی من، شغل ایده آل من، چه شغل هایی را دوست دارم، از چه شغل هایی متنفرم و…
معنوی: آرزوهای معنوی من، ایده آل های معنوی من، اهمیت رشد معنوی برای من و…

5-4: برنامه های من، برای رسیدن به اهدافم.

6) خویشاوندان:

6-1: باورها و ارزش‌های من در مورد روابط خویشاوندی و صله ی ارحام.

6-2: اهمیت خویشاوندان و فامیل، اهمیت ارتباط با آنها، کیفیت و کمیت یک ارتباط درست.
6-3: معرفی خویشاوندانی که با آنها رابطه ی خوبی ندارم، از آنها خوشم نمی آید و بیان کیفیت و کمیت رابطه با آنها.
6-4: معرفی خویشاوندانی که رابطه با آنها، گاهی خوب و گاهی بد است و بیان کیفیت و کمیت رابطه با آنها.

6-5: معرفی خویشاوندانی که با آنها ارتباطی نداریم و بیان دلیل قطع رابطه با آنها.

7) رابطه ی صمیمانه با همسر:

7-1: صمیمیت در بین اعضای خانواده ها شامل:

چگونه صمیمیت خود را به یکدیگر ابراز می کنیم و…

7-2: نشانه های کلامی صمیمیت از نظر من:

شامل بیان کلمات و جملات محبت آمیز، دوستت دارم، عزیزم، اسم مستعار، شوخی، سر به سر گذاشتن،  با هم حرف زدن، راز گفتن، خاطره  گفتن، از خود گفتن، بیان وقایع روزانه و…
7-3: نشانه های رفتاری صمیمیت از نظر من:
مناسبت های فردی و خانوادگی از قبیل سال روز ازدواج، روز تولد، عید نوروز، روز مرد، روز زن و…
هدیه: شامل باورها و ارزش های من، در مورد ارزش هدیه، اهمیت هدیه، ارزش معنوی آن، ارزش مادی آن، نظر دیگران‌‌ و…
نوازش: از قبیل دست یکدیگر را در جمع گرفتن، کنار هم نشستن، خطاب کردن یکدیگر در جمع و…
راز داری: چه راز هایی را حفظ خواهم کرد؟ چقدر رازدار هستم؟ در چه شرایطی رازی را افشا خواهم کرد؟ در دعوا ،با راز ها چه خواهم کرد؟
از خود گذشتگی: اهمیت گذشت از نظر من، مواردی که معمولا گذشت می کنم، کجاها تاکنون گذشت کرده ام؟ چقدر برایم مهم است که همسرم گذشت داشته باشد؟ گذشت، در چه مواردی برایم مهمتر است؟
شگفت زده کردن (سوپرایز): آیا سعی میکنم صمیمیتم را از این طریق نشان دهم؟ آیا دوست دارم همسرم مرا شگفت‌زده کند؟
– کاری را با هم انجام دادن: از قبیل با هم غذا خوردن، با هم خرید کردن، با هم کار کردن، هم فکری، هم کلامی، همدردی و…
7-4: گذشته ی عاشقانه ی من و تجارب صمیمانه ی قبلی من:
زمان شروع رابطه، زمان پایان رابطه، چگونگی اتمام رابطه، آیا هنوز به او فکر می کنم؟ آیا او را میبینم؟ آیا از او عصبانی هستم؟ و…
گفت و گوی پیش از ازدواج
توجه: در این مورد نیاز نیست که جزء به جزء روابط صمیمانه ی قبلی را برای فرد فعلی افشا کنید.
موارد مهم در این موضوع شامل این موضوعات است که رابطه کی شروع شد، کی تمام شد، از زمان پایان رابطه تا الان چقدر زمان گذشته است، چرا رابطه قبلی تمام شده و آیا واقعاً تمام شده است یا خیر، احساسات و هیجانات مثبت یا حتی منفی وجود دارد یا نه.
چرا که حضور هیجانات بسیار منفی موید این است که فرد هنوز به عشق قبلی، فکر می‌کند.
چقدر از روابط گذشته بگوییم و بپرسیم؟!
آنچه برایمان خط قرمز است را نپرسیم، بلکه بیان کنیم و بخواهیم در صورت عبور از آن، خود طرف، ادامه ی جلسات را منتفی کند. (بیان به جای سوال)
اگر کسی از گذشته شما سوال پرسید و شما تجاربی دارید، به جای پاسخ با جزئیات، ابتدا خط قرمزهای طرف، درباره گذشته ی شما را بپرسید و اگر از آن عبور نکرده اید، به همین پاسخ اکتفا کنید، وگرنه بدون ذکر تجربه ی گذشته، به روند آشنایی پایان دهید.

روابط رسمی، مثل: قبل از ازدواج یا نامزدی، باید در جلسات اولیه بیان شود.

روابطی که ممکن است بعداً فاش شود و طرف احساس فریب خوردگی کند، باید در حد کلیات بیان شود.

بهتر است از روابطی که گذشته و وابستگی به آن تمام شده، چیزی گفته نشود.

بازگو کردن روابط اجتماعی ساده و بدون روابط عاطفی و جنسی لازم نیست.

در صورت پرسیده شدن از روابط عاطفی و جنسی گذشته، نباید از جزئیات چیزی بیان شود.
اگر طرف مقابل، این روابط را مانع ازدواج می‌داند و ما، درگیرش بوده ایم، می توانیم بدون بیان به روند آشنایی پایان دهیم.
اگر طرف مقابل، این روابط را مانع ازدواج نمی داند و ما درگیرش بوده‌ایم، به گفتن در حد کلیات بسنده کنیم. (در صورتی که طرف مقابل می‌خواهد کلیت وجود رابطه را بداند.)
مطالب مرتبط:
هنر عشق ورزی من و تو
با ازدواج چه بر سر عشق می آید؟
روابطی که نباید به ازدواج ختم شود!
معیار های ازدواج موفق
همراه ما باشید:
مرکز مشاوره ی آنلاین دکتر الهام مبلیان
آدرس کانال تلگرام دکتر الهام مبلیان
آدرس اینستاگرام دکتر الهام مبلیان
رادیو باهم
گردآورنده: نوشین آقاخانی – زهرا صرامی

88

نظرات

 • Admin bar avatar
  فرزین فقیه
  ۱۳۹۸-۰۹-۱۱

  خسته نباشید عالی بود

  1+
  • Admin bar avatar
   نوشین آقاخانی
   ۱۳۹۸-۰۹-۱۳

   سپاس از همراهی همیشگی شما🌷

   0
 • Admin bar avatar
  مهناز مرادیان نژاد
  ۱۳۹۸-۰۹-۱۱

  مقاله بسیار مفید و کاربردی
  ممنون از نویسندگان عزیز
  موفق باشید

  0
  • Admin bar avatar
   نوشین آقاخانی
   ۱۳۹۸-۰۹-۱۳

   سپاس از لطف و همراهی شما🌷🌷

   0
 • Admin bar avatar
  صبا فدایی
  ۱۳۹۸-۰۹-۱۳

  بسیار عالی خسته نباشید🌻

  0
  • Admin bar avatar
   نوشین آقاخانی
   ۱۳۹۸-۰۹-۱۳

   ممنون بابت مطالعتون🌷🌷🌷

   0
 • nastaranjanghorban
  ۱۳۹۸-۰۹-۲۲

  👍👌 مفید و عالی 👌👍

  0
 • Ghazal
  ۱۳۹۸-۰۹-۲۵

  خیلی کاربردی بود.ممنون

  0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!