غنیمت خود را دریابید

غنیمت خود را دریابید
15+

غنیمت خود را دریابید

زمان پیشنهادی مقاله: 10 دقیقه

غنیمت خود را دریابید

قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد. و پیش از آن که سخن گویند من خواهم شنید.

(صحیفه اشعیاء: 24:65)

غنیمت خود را دریابید، طریقه تازه بیان این آیه این است که:((و قبل از آنکه بخوانند من جواب خواهم داد.))

غنائم سبقت می جویند و پیش از خودتان به مقصد می‌ رسند.

اما چگونه باید غنیمت خود را دریابید؟

باید گوشی شنوا داشت که بشنود و دیدگانی بینا که ببیند.

اگر نه غنیمت از چنگ تو خواهد گریخت.

برخی از مردم هرگز در سراسر عمر، غنیمت خود را در نمی یابند.

آنها می‌گویند: (( زندگی من همیشه با رنج همراه بوده و بخت و اقبال هرگز به من رو نکرده.))

آنها کسانی هستند که در برابر غنائم خود خفته اند.

یا از شدت تنبلی غنیمت خود را در نیافته اند.

زنی به چند تن از دوستانش گفت که سه روز از بی‌پولی غذا نخورده.

آنها هم این سو و آن سو دویدند تا کاری برایش دست و پا کنند.

اما او هیچ یک از کارها را نپذیرفت.

چون هیچ گاه زودتر از ساعت ۱۲ از خواب بیدار نمی شد.

دوست داشت که در رختخواب دراز بکشد و مجله بخواند.

میل داشت وقتی خودش مجله وگ و هارپز بازار می خواند دیگران به او کمک مالی بکنند و زندگیش را تأمین کنند.

باید دقت کنیم مبادا دچار خمودگی ذهنی شویم.

مدام تکرار کنید که:

(( در برابر خیر و صلاحم بیدارم و هرگز فرصتی را از دست نمی دهم!)) بیشتر مردم در برابر خیر و صلاح خود نیمه بیدارند.

یکی از شاگردانم می‌ گفت:

((اگر آنچه را که به دلم می‌افتد دنبال نکنم دچار دردسر می‌ شوم.))

یکی از شاگردانم برایم تعریف کرد که اطاعت از رهنمود شهودیش چه نتایج حیرت انگیزی برایش به ارمغان آورد.

از او دعوت شده بود که در شهری نزدیک به دیدن چند تن از دوستانش برود.

به مقصد که رسید دید کسی خانه نیست و در منزل قفل است.

از قرار معلوم بیرون رفته بودند و منزل نبودند.

در کمال نومیدی دست به دعا برداشت و گفت:

((خرد لاینتاهی، با رهنمودی مشخص هدایتم کن تا بفهمم چه باید بکنم.))

ناگهان نام یک هتل معین به یادش آمد.

الهامی نیرومند بود.

چون مدام نام هتل با حروف درشت در برابر چشمش ظاهر می‌شد.

تنها آنقدر پول داشت که بتواند به هتل بروند و از آنجا یکراست به نیویورک بازگردد.

اما هنگام ورود به هتل ناگهان به دوستی قدیمی برخورد که سالها بود او را ندیده بود.

دوستش با سلام و علیکی گرم توضیح داد که در این هتل زندگی می‌ کند و برای چند ماهی به سفر می رود.

سپس گفت:((راستی در این مدتی که من اینجا نیستم، چرا تو در اتاقم زندگی نکنی؟

پولش را قبلاً  پرداخته ام و برای تو کوچکترین خرجی برنمی‌ دارد.))

شاگردم هم ضمن تشکر قبول کرد و با حیرت به کار کرد قانون معنویت نگریست.

او با اطاعت از شهود، غنیمت خود را دریافت.

هر پیشرفتی حاصل آرزو است.

امروز علم دارد به نظریه ((نیروی آرزوی لامارک)) باز می‌ گردد.

غنیمت خود را دریابید

لامارک مدعی است که پرندگان به این دلیل پرواز نمیکنند که بال دارند بلکه از آن رو بال دارند که آرزومند پرواز بودند.

یعنی پرواز حاصل فشار ((نیروی آرزو)) است.

با بصیرت کامل، به قدرت مقاومت ناپذیر اندیشه بیندیشید.

اکثر مردم بیشتر اوقات در ابهام به سر می‌برند و از این رو، تصمیمات نادرست می گیرند و به راه خطا می روند.

دخترک خدمتکار در ازدحام خرید کریسمس به فروشنده یکی از فروشگاه‌ های بزرگ گفت:

(( تصور می‌کنم هیچ روز از سال، سرتان به این شلوغی نباشد.))

فروشنده پاسخ داد:
((روز بعد از کریسمس شلوغ‌ ترین روز ماست چون بیشتر مردم چیزهایی را که خریدند پس می‌ آورند.))

مردمانی بی شمار، به دلیل گوش ندادن به ندای باطن و هدایت شهودی خود، هدایای نادرست را انتخاب می کنند.

فرقی نمی‌ کند که انجام چه کاری سرگرم هستید.

در هر صورت هدایت بطلبید.

طلب هدایت، نه تنها وقت و نیرو بلکه اغلب یک عمر فلاکت و نکبت را می رهاند.

هر رنجی زاییده نافرمانی از شهود است.
((اگر خداوند (شهود) خانه را بنا نکند بنایانش زحمت بی فایده می کشند.))
عادت به دل آگاهی را در خود بپرورانید تا همواره در راهی جادویی گام بردارید.
((و قبل از آنکه بخوانند من جواب خواهم داد. و پیش از آنکه سخن گویند من خواهم شنید.))
در کار با قانون معنویت، آنچه را که پیشاپیش وجود دارد به منصه ظهور می رسانیم.
زیرا هر آنچه می طلبیم پیشاپیش به صورت اندیشه و آرمان در ذهن الهی یا در آن عقل کل وجود دارد.
منتها آرزویی صمیمانه یا دعایی صادقانه، آن تصویر را در عرصه‌ ی عینی نیز متبلور می سازد.
آرمان پرنده در ((ذهن الهی)) تصویری بود در اوج کمال.
ماهیان به آن آرمان پی بردند و آرزو کردند که پرنده شوند.
حال باید دید که آیا آرزوهای تان برایتان به ارمغان می آورند یا نه؟
غنیمت خود را دریابید
همه ما باید به چیزهایی به ظاهر محال عینیت ببخشیم.
یکی از عبارتهای تأکیدی که همیشه تکرار آن را توصیه می کنم این است:
((یک خوشی غیرمنتظره پیش می‌ آید تا آرزوی به ظاهرمحالم هم اکنون برآورده شود.))
هرگز موانع را بزرگ نکنید.
توجه خود را به عظمت خدا معطوف کنید.
قدرت خدا را در نظر آورید!
شخص عادی همیشه سرگرم کلنجار رفتن با مشکلات و موانعی است که نمی‌گذارند خیر و صلاحش به عینیت درآید.
به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید. پس اگر پیوسته متوجه موانع باشید آنها بزرگتر و بزرگتر می شوند.
همه متوجه خود را به خدا معطوف کنید. و به هنگام رویارویی با مانع، مدام در دل بگویید که:(( راه‌ های خدا خردمندانه اند و چاره های او حکیمانه.))
قدرت خدا (هرچند غیبی) شکست ناپذیر است.
((مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و از چیزهای عظیم و مخفی که ندانسته ای مخبر خواهم ساخت.))
برای به عینیت درآوردن خیر و خوشی خود نباید به ظاهر مخالف امور بنگریم.
(( به حسب ظاهر داوری نکنید بلکه به راستی داوری نمایید.))
عبارتی را تکرار کنید که به شما احساس اطمینان می بخشد.
مثلاً بازوی بلند خدا مردم و شرایط را در بر می‌ گیرد و اوضاع را مهار می‌کنند تا از منافع و مصالحم حمایت کند!
از من خواستند تا برای مردی شفاعت کنم که جویای کار بود و از قرار معلوم حدی به ظاهر بی مروت، مصاحبه با او را برعهده داشت.
من کلام لازم را بر زبان آوردم و بعد معلوم شد که درست همان لحظه‌ای که کلام را می گفتم راستی و عدالت از آن وضعیت چهره برخاست.
در کتاب مقدس می‌ خوانیم:
((امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل است. اما حصول مراد درخت حیات می باشد.))
در آرزوی صمیمانه عاری از اضطراب، با خواسته خود هم نفحه می شویم و از این رو آرزوی ما در عرصه ای متبلور می شود.
((خداوند مرادهای درست دل تو را به تو خواهد داد.))
آرزوهای خود خواهانه و آرزوهایی که به دیگران صدمه می‌زنند همواره به خود شخص باز می‌ گردند و به او آسیب می‌ رسانند.
((اما آرزوی درست را می‌توان طنین ندای الهی خواند، که پیشاپیش آرمانی است کامل در ذهن لاینتاهی.))
همه مخترعان با آرمان و انگاره آنچه اختراع می کنند به همنوایی می‌رسند.
در کتابم بازی با زندگی و راه این بازی گفته ام که در واقع ((تلفن)) پی ((بل)) می‌ گشت.
اغلب دو نفر در آن واحد اختراعی دست می زنند.
زیرا آنها بر سر یک عقیده همنوا شده اند.
اما مهمترین هدف زندگی به انجام رساندن طرح الهی است.
درست همچنان که تصویر درخت بلوط در تخم آن است، طرح الهی زندگی شما نیز در هوشیاری برتر خودتان است.
و شما باید آن الگوی کامل را در امور خود متجلی کنید. آنگاه صاحب حیاتی جادویی خواهید شد.
زیرا در ((طرح الهی)) همه اوضاع و شرایط همواره عالی و کاملند.
وقتی مردمان در برابر خیر و صلاح خود خفته اند ((با طرح الهی)) زندگی خود به پیکار برخاسته اند.
شاید آن زن که دوست داشت بیشتر روز را در رختخواب دراز بکشد و مجله بخواند می بایست برای مجلات مطلب بنویسد.
اما عادت او به تنبلی نمی‌ گذاشت که آرزوی او برای پیشرفت نمایان شود.
ماهیان  آرزومند بال، زنده هوشیار بودند و روزهای خود را بر بستر اقیانوس به خواندن وگ و هارپرز بازار نمی گذراندند.
ای تو که خوابیده ای  بیدار شده بر خیز و غنیمت خود را دریاب!
((مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آن را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت.))
هم اکنون غنیمت خود را در می یابم زیرا پیش از آنکه بخواهم پاسخم را داد.
منبع:غنیمت خود را دریابید
کتاب چهار اثر
فلورانساسکاول شین
مطالب مرتبط:
همراه ما باشید:
مدیر دپارتمان توانمندسازی فردی،مدیر قسمت پنل پیامکی،مدیر بخش آموزشی و پشتیبانی سایت،عضو فعال تحلیل فیلم،نویسنده برتر سایت،ادمین کانال تلگرام باهم به سوی سلامت روان،🎓دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!