طلاق و مطالبه مهریه

2+

طلاق و مطالبه مهریه

به محض وقوع عقد زن مالک مهر میشود. میتواند آن را از شوهر خود مطالبه کند . اگر طلاق توافقی باشد بی شک در مورد مهریه هم توافقات قبلی حاصل گردیده است. اما مشکل آنجاست که زمانیکه درخواست طلاق از جانب زوجه باشد آیا میتواند مهریه را تمام و کمال مطالبه کند؟!

زوجه به دو شیوه میتواند درخواست طلاق بدهد :

  • با اثبات عسر و حرج
  • با اثبات یکی از موارد ١٢ گانه شروط ضمن سند نکاحیه (در صورت امضا کردن زوج )

اگر زوجه از طریق اثبات عسر و حرج بخواهد اقدام کند بذل مهریه با زوج و دادگاه است. ولی اگر با اثبات یکی از موارد ١٢ گانه سند نکاحیه پیش رود زن خودش به وکالت از زوج قبول بذل مهریه خواهد کرد. به عبارتی از این روش بهتر میتوان مهریه را وصول کرد .

(بذل مهریه : مثلا مهریه ٢٠٠ سکه است زوجه اگر از راه دوم پیش رود یک سکه را میبخشد و باقیمانده را بر ذمه زوج میگذارد و مطالبه آن را درخواست میکند)

طلاق از طرف زن و درخواست مطالبه مهریه ٣ مرحله ای است :

١-بدوی ٢-تجدیدنظر ٣-دیوانعالی کشور

(حدوداً پروسه یکساله دارد)

از ٢ مرجع میتوان مهریه را وصول کرد :

  • اجرای ثبت محل خود
  • دادگاه خانواده محل سکونت خود یا محل اقامت شوهر

مرجع اجرای ثبت محل خود :

با ارائه اصل و تصویر سند نکاحیه است و اجرای ثبت به زوج ابلاغ میکند که به موجب سند نکاحیه بدهکار است. و باید در مهلت مقرر بدهی را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، زن مهریه را با توقیف اموال زوج از اموال وی وصول میکند. به اضافه که زوج را هم ممنوع الخروج میکند .(رسیدگی در این مرحله بسیار کوتاهتر است)

مرجع دادگاه :

زوجه دادخواست مطالبه مهریه را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میکند. سپس به دادگاه خانواده ارجاع میدهند .

انتقال صوری اموال :

ممکن است در فاصله دادخواست مطالبه مهریه و رسیدگی به آن در مرجع مربوطه زوج اموالش را بصورت صوری به دیگران منتقل کند. یا خود را معسر جلوه دهد که در اینصورت زن میتواند از دادگاه قرار تأمینی بخواهد که تا قبل از صدور حکم نهائی به اندازه مهریه یا معادل بخشی از آن از اموال شوهر توقیف شود. و مرد از نقل و انتقال اموالش ممنوع میشود . (در مرجع ثبت فقط اموالی که دارای سند رسمی هستند توقیف میشود. ولی در دادگاه هم اموال دارای سند رسمی و هم غیر رسمی توقیف میشوند)

گردآورنده :

رویا نگهداری کارشناس حقوقی خانواده

دکتر الهام مبلیان مشاور خانواده و زوج درمانگر استاد دانشگاه مشاور دانشگاه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!