طرح واره ها چیست ؟

5+

 طرح واره ها چیست ؟

در این قسمت به شناسایی و پی بردن به علل شکل گیری

و راهبردهای تغییر تله های زندگی می پردازیم.

ردیابی تله های زندگی را میتوان در رفتار اطرافیان با ما در دوران کودکی مان جستجو کنیم. ما تمایل داریم که دردها و رنجهای دوران کودکی را کماکان زنده نگه داریم. این مساله یکی از بینش های عمیق در روان درمانی های مبتنی بر روان تحلیل گری است.

فروید به این پدیده اجبار به تکرار میگفت. ” فرزند یک فرد میگسار با کسی ازدواج میکند که میگسار است ” . “کودکی که در کودکی اش با بدرفتاری دیگران مواجه شده است با فردی بد دهن ، گستاخ و پرخاشگر ازدواج میکند.” 

این پدیده در نگاه اول گیج کننده است.

 طرح واره ها چیست ؟
 طرح واره ها چیست ؟
چرا ما دست به این کار میزنیم؟

چرا دوباره رنج ها و دردهایمان را زنده میکنیم و هر دم هیزمی بر این آتش میگذاریم؟

در واقع هرکس با متوسل شدن به روش های محکوم به شکست به تداوم این الگوهای منفی دامن میزند. این واقعیت تعجب برانگیز را درمانگران نیز باور دارند.

منظور از تله زندگی تمام روش هایی است که باعث بازآفرینی شرایط دوران کودکی مان میشود. 

تله زندگی اصطلاحی عامیانه است و واژه تخصصی آن عبارت است از ” طرحواره “

” باورهای عمیق و تذلذل ناپذیری که در دوران کودکی درباره خود، دیگران و جهان اطراف در ما شکل گرفته اند. “

به عبارتی مجموعه ای از باورهای مرکزی ،خاطرات ، تصاویر ذهنی ، احساسات بدنی و احساسات عاطفی درباره یک موضوع خاص که به صورت یک سری الگوهای درونی در افراد شکل میگیرد و ریشه عمیقی در احساسات کودکی فرد دارد. به شدت مقاوم، تکرار شونده که برای حفظ بقا خود تلاش میکنند.رویکرد تله زندگی در بطن رویکرد شناخت درمانی شکل گرفت و بالیدن آغاز کرد.

گردآورنده : حوری دیانی

مطالب مرتبط 😛 

طرحواه ها و اصول طرحواره درمانی

همراه ما باشید

کانال تلگرام خانم دکتر الهام مبلیان

آدرس اینستاگرام خانم دکتر الهام مبلیان

رادیو باهم

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!