ریشه ها و علل اهمال کاری

6+

ریشه ها و علل اهمال کاری

ریشه یابی اهمال کاری درمان آن را ساده تر میکند. عوامل گوناگونی باعث ایجاد این آسیب روانی میشود :

الف)عوامل درونی و روانی

ب)عوامل بیرونی و محیطی

 

الف) عوامل درونی و روانی

۱.احساس خود کم بینی (کهتری) : به طور نسبی هر کس در مواردی احساس خود کم بینی می کند.

خود را در جایگاهی پایینتر از آن چه هست می بیند و از این جهت دچار ناراحتی می شود.

اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و احساس بی ارزشی می کند.

این احساس از آن جهت در شخص ایجاد می شود که :

یک : کسی که از خود توقع دارد کارش را به بهترین و کامل ترین شکل ممکن انجام دهد.

چون به نتیجه دلخواه نمی رسد، به او احساس خود کم بینی دست می دهد و  کار را به تعویق میاندازد.

دو : هر کس دوست دارد بر ضعف شخصیت خود غالب آید.

اما تعداد اندکی از انسان ها موفق میشوند و عده بسیاری هم دچار اضطراب و ناامیدی می شوند.

سه : افرادی که می خواهند اعتماد و محبت دیگران را به خود جلب کنند.

چون نمی توانند به اوج آن دست یابند، رنجیده خاطر میشوند.

چهار : محیط خانواده در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند؛

بیشتر والدین می خواهند فرزندشان در شمار نوابغ باشند. به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه می کنند.

فرزند که نمی تواند به خواست های بلند پروازانه والدین ، جامه عمل بپوشاند، رفته رفته دچار احساس کهتری می شود.

پنج : گاهی در واقع شخص، کهتر نیست و چنین احساسی را ندارد.

اما بر اثر برخورد نادرست اطرافیان، آمادگی پذیرش برخی القاب را یافته و در نتیجه خود را به واقع لایق القاب و صفاتی چون  پخمه بودن ، بی رگی ، غیر قابل اعتماد می پندارد و این صفات باعث ایجاد احساس کهتری در فرد می شود.

ادامه دارد …

گردآورنده : مریم سلیمانی کارشناس روانشناسی

دکتر الهام مبلیان مشاور خانواده و زوج درمانگر استاد دانشگاه مشاور دانشگاه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!