تله های زندگی شکست / وابستگی

3+

تله های زندگی شکست/ وابستگی

نیاز به تایید توانایی، خود مختاری و هویت (قسمت اول)

1- تله های زندگی

طرحواره شکست : احساس می کنم در زندگی شکست خورده ام.

شکست یعنی باور به این که شما در حوزه های مربوط به موفقیت مثل مدرسه، کـار و ورزش بی عرضه هستید. اعتقاد دارید که در مقایسه با همسالانتان شکسـت خـورده ایـد.

در کـودکیتـان وضع به گونه ای در آمده بود که در حوزه هایی که بایـد احسـاس موفقیـت مـی کردیـد، احسـاس شکست بکنید. شاید دچار ناتوانی های یادگیری بودید یا شاید هرگز دیسیپلین کافی برای تسلط یافتن بر مهارتهای مهم نظیر خواندن را تجربه نکردید.

همیشه سایر بچه ها بهتر از شما بودنـد. خنگ، کم هوش یا تنبل نامیده می شدید.

در بزرگسالی تله ی زندگیتان را همچنان حفظ کرده ایـد و این کار را با اغراق آمیز جلوه دادن شکست هایتان و نیز با رفتار کردن به سبکی که یقینـاً باعـث تداوم شکست هایتان شده است انجام داده اید.

دو تا از تله های زندگی مربوط به ابراز وجود هستند یعنی مربوط به توانـایی ابـراز آنچـه کـه می خواهید و توانایی برطرف کردن نیازهای واقعیتان:اطاعت و معیارهای سخت گیرانه.

تله های زندگی شکست/ وابستگی

تله های زندگی شکست/ وابستگی

2- تله های زندگی

طرحواره وابستگی : به تنهایی نمی توانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.

اگربـدون دریافـت کمـک اساسی از عهده ی مسایل زندگی خود به خـوبی برنمی آییـد.

بـه دیگـران وابسـته ایـد، همواره باید مورد حمایت قرار بگیرید و به دیگران به عنوان تکیه گاه نیاز دارید.

وقتی که بچـه بودید، هر زمان که سعی می کردید اسـتقلالتان را اثبـات کنیـد، اطرافیانتـان در شـما احسـاس بی کفایتی و بی عرضگی ایجاد می کردند. به عنوان یـک فـرد بزرگسـال بـه دنبـال افـراد قـوی می گردید که به آنها وابسته شوید و اجازه بدهید کـه زنـدگی شـما را اداره کننـد. در کـار و حرفه ی خود مستقلانه عمل نمی کنید. لازم به گفـتن نیسـت کـه ایـن موضـوع باعـث عقـب نگهداشتن شما می شود.

 

گردآورنده : حوری دیانی

مطالب مرتبط:

طرح واره ها چیست ؟

تله های رهاشدگی/محرومیت هیجانی/بی اعتمادی

تله زندگی نقص و شرم / طرد اجتماعی

همراه ما باشید

کانال تلگرام خانم دکتر الهام مبلیان
آدرس اینستاگرام خانم دکتر الهام مبلیان
رادیو باهم
زندگی رویایی وبلاگ شخصی حوری دیانی

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!