تله های زندگی آسیب پذیری/ وابستگی عاطفی

تله های زندگی آسیب پذیری/ وابستگی عاطفی
3+

تله های زندگی آسیب پذیری/ وابستگی عاطفی

نیاز به تایید توانایی ، خودمختاری و هویت

1- تله های زندگی

طرحواره آسیب پذیری: حادثه در کمین است.

تله ی آسیب و گزند یعنی اینکه شما با این ترس زندگی می کنید که فاجعه ای طبیعـی، جنـایی، پزشکی یا مالی در راه باشد.

در زندگی احساس امنیـت نمـی کنیـد.

اگـر در ایـن تلـه ی زنـدگی اسیرید، در دوران کودکیتان در شما این احسـاس را ایجـاد کـرده انـد کـه دنیـا جـای خطرناکی است.

احتمالاً والدینتان بیش از حد از شما حمایت می کردند، دربـاره ی امنیـت شـما بیش از حد نگران بودند.

ترس های شما مفرط و غیر واقع بینانه هستند ولـی بـا ایـن حـال اجـازه می دهید که این ترس ها زندگی شما را کنترل کنند و تمام انرژی خود را صرف این می کنیـد کـه اطمینان خاطر پیدا کنید که زندگی امن و امان است. ممکن است استرس هـای شـما حـول محـور بیماری مثلاً حول محور حمله ی اضطرابی، ابتلا به ایـدز، یـا دیوانـه شـدن بچرخـد.

ممکن است محور آسیب پذیری برای شما مسایل مالی باشد، مثلاً ورشکستگی و بـی خانمـان و آواره ی خیابان ها شدن. آسیب پذیری شما ممکن است حول محور موقعیت هـای ترسـناک دیگـر نظیر ترس از پرواز، خفه شدن یا زمین لرزه بچرخد.

دو تا از تله های زندگی مربوط به شدت ارتباطـات عـاطفی شـما بـا دیگـران اسـت.

ایـن دو عبارتند از محرومیت عاطفی و کناره گیری اجتماعی

تله های زندگی آسیب پذیری/ وابستگی عاطفی
تله های زندگی آسیب پذیری/ وابستگی عاطفی

2- تله های زندگی

تله وابستگی عاطفی یا خود تحول نیافته

یعنی اینکه به راحتی نمیتوانید از خانواده جدا شوید، مسافرت های بدون خانواده آنچنان برایتان لذت بخش نیست و ناشی از هم در تنیدگی بیش از حد افراد خانواده می باشد.

طرحواره

 

گردآورنده : حوری دیانی

مطالب مرتبط:

طرح واره ها چیست ؟

تله های رهاشدگی/محرومیت هیجانی/بی اعتمادی

تله زندگی نقص و شرم / طرد اجتماعی

تله های زندگی شکست / وابستگی

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!