تحلیل و بررسی انیمیشن درون و بیرون-INSIDE OUT

7+

 تحلیل و بررسی انیمیشن درون و بیرون-INSIDE OUT

زمان پیشنهادی مطالعه مقاله: 30 دقیقه

کارگردان: پیت داکتر

تهیه کننده: جوناس ریورا

فیلم نامه نویس: پیت داکتر-مگ لفاوه-جاش کولی

داستان: پیت داکتر-رونی دل کارمن

بازیگران: امی پولر-فیلس اسمیت-بیل هیدر-لویس بلک-میندی کالینگ-دایان لین-کایل مک لاکلن-جان راتزنبرگ-کیتلین دیاس

کشور: ایالت متحده آمریکا

تحلیل و بررسی انیمیشن درون و بیرون-Inside Out

*تحلیل انیمیشن:

در این انیمیشن، فرایندی که به طور مداوم و هرلحظه، در ذهن همه ی انسان ها اتفاق می افتد، به حالت ملموس و ساده شده ای، به نمایش گذاشته می شود.

یکی از مهم ترین پیغام هایی که در این انیمیشن ارائه می شود، تاثیر مهم دوران کودکی و اتفاقات آن، در شکل گیری شخصیت فرد است.

همچنین تاثیر تک تک رفتار ها ی پدر و مادر و اطرافیان و اتفاقات، در شخصیت و واکنش های کودک است.

انسان در زندگی برای حفظ بقا و خودشکوفایی به تمامی احساسات مختلف همچون شادی، غم، ترس، خشم و انزجار برای امن و درست زندگی کردن نیاز دارد.
این احساسات باید فارغ از بد بودن یا خوب بودن درک شوند.
احساس خشم یا غم، اصلا بد نیستند و گاهی لازمه ی زندگی فرد هستند و ادامه ی زندگی، به آن بستگی دارد.
هیچ کدام از این احساسات نمی توانند جای خود را با دیگری عوض کنند.
همان طور که مشاهده کردیم در نبود شادی هیچ کدام از احساسات نتوانستند رایلی را خوشحال کنند و در این باره تلاشی بیهوده می کردند.

تحلیل و بررسی انیمیشن درون و بیرون-Inside Out

ضمن این که این تلاش ها عکس خود را نشان دادند و باعث مجادله و تعارض رایلی و پدرش شد.

می توان گفت احساس شادی از اهمیت متمایزی برخورد دار است طوری که در نبود آن همه ی احساسات مختل و سرگردان می شوند و فرد به رشد و پیشرفتی نمی رسد.

شادی به این علت فرمانده ی دیگر احساسات در شخصیت رایلی 11 ساله است که بقیه ی احساسات را به خوبی تنظیم و کنترل می کند.
اما در انسان بالغ همانطور که به شادی برای خوشحال نگه داشتن و پر انرژی بودن فرد نیاز است، به احساس های ترس و اضطراب، برای سنجیدن موقعیت های خطرناک و در نظر گرفتن جانب احتیاط، نیاز است.
در نتیجه، انسان به تمام احساساتش، در حد اعتدال و به شکل مکمل نیاز دارد، تا بتواند در جامعه صحیح تر زندگی کند.
برای این که غم اراده ای از خودش ندارد مدام از شادی عذرخواهی می کرد.
در روزمرگی ما انسان ها خیلی از وقت ها غم چه با دلیل  و چه بی دلیل بر ما نفوذ می کند.
باید مراقب باشیم این احساس به طور طبیعی و به انداره در وجودمان چرخش کند و ما را به مرحله ی افسردگی و…نکشاند.
دوست خیالی رایلی با شنیده شدن و درک شدن توسط غم حالش خوب شد.
در صورتی که در آن لحظه تلاش های شادی بی ثمر بود.

تحلیل و بررسی انیمیشن درون و بیرون-Inside Out

همان غم، باعث شد که در لحظات آخر رایلی به سوی خانواده اش برگردد کاری که شادی نتوانست انجام دهد.

زیرا رایلی طاقت دوری از خانواده اش را نداشت.

او خاطرات گم شده را همراه با گریه یادآورشد.

این موضوع نشان می دهد که برای رسیدن به شادی پیش زمینه هایی لازم است.
در این فیلم ضمیر ناخودآگاه را به صورت جزیره شخصیت نشان می‌ دهند که آن ها نشات گرفته از کودکی هستند.
جزیره افراد با یکدیگر تفاوت دارد و این وابسته به دوران کودکیست.
مثل جزیره هاکی برای رایلی که ممکن است بسیاری این جزیره را نداشته باشند.
جزیره ی خانواده از مهم ترین جزیره ها است طوری که این جزیره دیرتر از همه فروپاشید و زودتر از بقیه پا گرفت.
این جزیره بقیه ی جزایر  را همچون دوستی، شوخ طبعی، صداقت را توسعه می دهد.
خاطرات دوران کودکی رایلی که بسیار مهم و برجسته بودند، جزیره هایی را می ساختند که این جزیره ها، نمادی از ویژگی های شخصیتی رایلی بودند.

به عبارتی این جزیره ها، رایلی را رایلی می کردند و عامل اصلی رفتار های او بودند.

این جزیره ها، مهم ترین ویژگی های شخصیتی رایلی را ایجاد می کردند.

این انیمیشن، مفهوم ناهشیار را به خوبی نشان می دهد.

در این انیمیشن، ناهشیار، دارای در ورودی بزرگ و ترسناکی بود که باز شدن آن صدای وحشت آوری داشت.

در پس آن در، فضایی تاریک و بسیار وسیع بود.

در همین انیمیشن، بیان می شود که موارد مسئله ساز برای رایلی، در پس این در قرار دارند.

ترس ها و احساسات ناخوشایند رایلی مانند حس تنفر از کلم بروکلی در ناهشیار است.

محتویات ناهشیار شامل غرایز، امیال و انگیزه های سرکوب شده است که برای فرد، اضطراب آور است.

تحلیل و بررسی انیمیشن درون و بیرون-Inside Out

در این انیمیشن، در درب ورودی ناهشیار، دو نگهبان را شاهد هستیم.
این دو نگهبان، همان سانسورچی هایی هستند که فرویید هم به آن ها اشاره کرده بود.
وظیفه ی این نگهبانان، جلوگیری از ورود محتویات ناهشیار، به هشیار فرد است.
زمانی که آن ترس بزرگ، از درب ورودی ناهشیار فرار کرد، وارد رویای رایلی شد و او را ترساند.
یکی از راه هایی که محتویات ناهشیار، می توانند وارد حیطه ی هشیاری شوند، از طریق رویا دیدن است.
در این انیمیشن با مفاهیمی مثل احساسات، خاطرات کوتاه مدت، خاطرات دراز مدت، ناخودآگاه، مکانیزم های دفاعی و رفتار ها با زبان شیرین کودکانه و ساده آشنا می شویم.

تحلیل و بررسی انیمیشن درون و بیرون-Inside Out

احساسات:
احساسات اولین مؤلفه هایی هستند که ما با مواجه شدن با عوامل بیرونی و حتی درونی آنها را تجربه می کنیم.
احساسات عامل انجام اغلب رفتار ها در ما هستند.
رفتار:
به هرگونه عمل قابل مشاهده ای که از ما سر می زند رفتار می گویند.
حافظه ی بلند مدت:
اطلاعات در این حافظه می توانند تا سالها باقی بمانند و ما‌براحتی می توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.
با این خاطرات در سرتاسر این انیمیشن روبه رو بودیم.
ناخودآگاه:
براساس نظریه فروید شخصیت سه سطح دارد: خودآگاه، نیمه خود آگاه و نا خودآگاه.
ناخودآگاه جایی است که اطلاعاتی که به مدت طولانی از آنها استفاده نکرده ایم به آنجا منتقل می شوند و حتی ممکن است هرگز نتوانیم آنها را به یاد آوریم.
نا خودآگاه ما می تواند سر منشاء بسیار از ترس های ما باشد که ما‌ حتی ندانیم علتش چیست.
ما خاطرات و تجربه های دردناک و غیر قابل تحملمان را واپس رانی می کنیم که اذیتمان نکنند و اینکار باعث می شود به صورت ناخودآگاه از ترس هایمان دوری کنیم و در رفتار تأثیر بگذارد بدون اینکه بدانیم علتش چیست.
همین طور این ترس ها و عوامل رانده شده با ناخودآگاه می توانند در خواب بروز پیدا کنند و تبدیل به کابوس شوند.
مانند قسمتی در این انیمیشن که شادی و غم وارد منطقه ی نا خودآگاه شدند و با بزرگ ترین ترسهای رایلی روبه رو شدند.
مکانیزم های دفاعی:
مکانیزم های دفاعی عواملی هستند که در موقعیت های غیر قابل تحمل به ما‌ کمک می کنند بتوانیم شرایط را تحمل کنیم و آن ها را پشت سر بگذاریم.
به عبارتی از فروپاشی روانی ما‌ جلوگیری می کنند.
در این انیمیشن با مکانیزم های دفاعی واپس رانی خاطرات، پرخاشگری، فرار آشنا شدیم.
اتفاقاتی که در کودکی فرد می افتد تاثیر خود را خواه و ناخواه خواهند گذاشت و همینطور در بزرگسالی ممکن است همان خاطرات دستخوش تغییر شوند.
برای مثال رایلی خاطرات گذشته اش همراه با شادی بود ولی هم اکنون به دلیل نقل مکانی که کرده بودند، همان خاطرات باعث ناراحتی رایلی می‌ شوند و رایلی آن هارا با غم یادآوری می ‌کند.
در قسمتی از فیلم وقتی رایلی قرار است خواب ببیند، مسئولین خواب می‌ گویند ببینیم امروز برای رایلی چه اتفاقی افتاده و همان اتفاقات را برای رایلی مرور می‌ کنند.

این به یک نظریه در خواب اشاره می ‌کند که:

خواب ما تشکیل شده از اتفاقاتی است که در طول روز افتاده و خواب باعث می شود آنها سازماندهی پیدا کنند و حتی بعضی از آنها به فراموشی یا ضمیر ناخودآگاه بروند.

در ذهن پدر برخلاف رایلی، شادی نقش اصلی را بازی نمی کند و این تفاوت های سنی و جنسیتی را نشان می ‌دهد.

در ذهن پدر و مادر احساسات پخته تر هستند و باهم تعامل بیشتری دارند ولی در ذهن رایلی احساسات از نظر قیافه جوان هستند و آنها مدام درحال کشمکش هستند.

این نشان می‌ دهد سن رایلی دارای این کشمکش هاهست و طبیعی است.

سخن آخر:

کودکان مانند لوح سفیدی هستند که از بدو تولد، حین روبرو شدن با مسائل و اتفاقات مختلف، شخصیت، روح و ذهنشان، شکل و جهت میگیرد.
به شکل بازخورد، نسبت به تمام تاثیرات حک شده روی خاطرات و ناخودآگاهشان، واکنش نشان می دهند.
تربیت و برخورد با کودک، از همان‌ ابتدای تولدش، کار مهم، پر زحمت و نیازمند علم و اطلاعات و مسئولیت پذیری فراوان است.
همچنین با افزایش سن کودک، کم کم تعادل و بالانس بیشتری مابین ابعاد شخصیتش برقرار می شود و می تواند در رویارویی با مسائل، مدیریت بهتری داشته باشد.
 بدانیم که همیشه شاد بودن مهم نیست، بلکه تجربه کردنه احساسات مختلف، در جای درست و مورد نیازشان، مهم است.
توصیه به خانواده ها:
این فیلم را ببینید که بدانید در ذهن نوجوانتان چه می‌گذرد.
(حتی کسانی که تفاوت سنی زیادی با فرزند خود دارند)
بدانید که این کشمکش ها طبیعی است و هر نوجوانی در این سن دچار چنین اتفاقاتی می‌شود. ببینید تا بتوانید بهتر درک کنید.

تحلیلگران: صبا فدایی_حورادهدشتی زاده_نوشین آقاخانی_فاطمه مجیری_فرزین فقیه

 

تحلیل فیلم هایی که ممکن است دوست داشته باشید:

فیلم The Experiment

فیلم Force Majeure

انیمیشن COCO

فیلم Psycho

فیلم Red Sparrow

فیلم Marrige Story

فیلم Shutter Island

فیلم Black Swan

فیلم Joker

فیلم Seven

فیلم Green Book

فیلم Gone Girl

فیلم Her

فیلم Welcome to me

انیمیشن پا کوچولو

 

همراه ما باشید:

آدرس کانال تلگرام خانم دکتر الهام مبلیان

آدرس اینستاگرام خانم دکتر الهام مبلیان

رادیو باهم

معجزه ی روانشناسی وبلاگ شخصی صبا فدایی

پایگاه سلامت روان وبلاگ شخصی فرزین فقیه

روانشناسی سرگرمی وبلاگ شخصی حورا دهدشتی زاده

مرکز مشاوره آنلاین دکتر الهام مبلیان

 

51

مدیر دپارتمان توانمندسازی فردی،مدیر قسمت پنل پیامکی،مدیر بخش آموزشی و پشتیبانی سایت،عضو فعال تحلیل فیلم،نویسنده برتر سایت،ادمین کانال تلگرام باهم به سوی سلامت روان،🎓دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اصفهان

نظرات

 • Admin bar avatar
  صبا فدایی
  ۱۳۹۹-۰۲-۲۸

  🌹ممنونم از دوستان خوبم بابت تحلیل فوق العاده ی این انیمیشن زیبا.

  2+
 • Admin bar avatar
  مهناز مرادیان نژاد
  ۱۳۹۹-۰۲-۲۹

  درود بر شما
  مثل همیشه عالی بود

  1+
 • Admin bar avatar
  حورا دهدشتی زاده
  ۱۳۹۹-۰۲-۲۹

  خیلی خوب بود خسته نبتشید می‌گم به همگی مخصوصا به تو صبا جان مرسی💐

  1+
 • Lue
  ۱۳۹۹-۰۲-۳۰

  خسته نباشید به تیم حرفه ای تحلیل👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻عالی بود

  0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!