اهمال کاری و پیامدهای آن

8+

اهمال کاری چیست ؟

از نظر روانشناسی ((اهمال کاری)) یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم.

معنای لغوی اهمال کاری یعنی : کاری را که بنا است به انجام رساند ، به تأخیر اندازد.

اهمال کاری به هر نحوی که باشد ، رفتاری نامطلوب و نکوهیده است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید. از نظر آماری، این عادت نزد بیشتر مردم رایج است و بسیار نادر هستند کسانی که دچار این بیماری نباشند.

ویژگی های افراد اهمال کار:

  • تأخیر در انجام کاری که قصد انجامش را داریم؛
  • اهمال کار در بیشتر موارد بدون علت شناخته شده ای، این کار را خود به تعویق می اندازد؛
  • افراد اهمال کار این آسیب را نکوهش می کنند و از آن تنفر دارند؛ چون در واقع اهمال کاری از مصادیق ناسپاسی است و انسانها بر مبنای فطرت خود تمایل به سپاسگزاری دارند؛
  • اهمال کاری به سرعت به صورت عادت در افراد ظاهر میشود؛
  • اهمال کاری، مسری است یعنی از حالتی به حالت دیگر انسان، از انسانی به انسان دیگر، از فرد به جامعه و از جامعه ای به جامعه ی دیگر سرایت میکند و میتواند به خانه، خانواده، جامعه، ملت و فرهنگ، آسیب رساند.

اهمال کاران و مراتب اهمال کاری :

*برخی اهمال کاران هیچ توجهی به رفتار خود ندارند. آن ها در واقع به نوعی غفلت مبتلا هستند؛ بنابراین باید در انتظار ماند تا که خود بیدار شود و یا بیدارش کنند.

*گروهی از اهمال کاران به رفتار خود اعتراف می کنند ولی قضاوتی درباره آن ندارند و چون به زشتی آن پی نبرده اند، دلیلی نمی بینند که به فکر اصلاح خود بر آیند. این گروه نسبت به گروه قبلی ، فاصله بیشتری با درمان دارند.

* دسته سوم توجه به این نارسایی اخلاقی و روانی را دارند و خود را به خاطر این رفتار نابهنجار، سرزنش نیز می کنند اما راه کار درمان و برخورد مناسب با آن را نمی دانند.

آثار اهمال کاری :

۱.بیشتر افراد در تأخیر در انجام کار خود و دیگران ناراحت اند.

۲.اهمال کاران، خود را رها یافته و پوچ و بی ارزش احساس می کنندـ

۳.در گزارش هایی که اهمال کاران داده اند، این نکته وجود دارد که همه از بی اعتمادی به نفس خود گلایه کرده اند.

۴.‌استمرار اهمال کاری، انسان را به وادی حیرت و سرگردانی سوق خواهد داد.

 پیامد های اهمال کاری:

  • افسردگی: این بیماری خود ، گواه و نشانه این است که اهمال کار می خواهد خود را از رنج اهمال کاری نجات دهد.
  • باید دانست تا هنگامی که اهمال کاری به شکل  اعتیاد در نیامده، افسردگی ناشی از آن نیز درمان پذیر است.
  • وحشت زدگی درونی، دلهره و احساس ترس های درونی 
  • بی کنترلی و بریدگی .

 گردآورنده : مریم سلیمانی

کارشناس روانشناسی

دکتر الهام مبلیان مشاور خانواده و زوج درمانگر استاد دانشگاه مشاور دانشگاه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!