انتخاب سرنوشت ساز من_بخش پنجم

انتخاب سرنوشت ساز
76+

انتخاب سرنوشت ساز من_بخش پنجم

زمان پیشنهادی مطالعه مقاله:8 دقیقه

انتخاب سرنوشت ساز

وقتی که مفهوم رفتار کلی را درک کنید خواهید دید که کل احساسات ما, اعم از مطلوب و نامطلوب انتخابی، مستقیم اند.

برای اثبات این ادعا، باید توضیح دهیم که ما معمولاً کلمه رفتار را در معنای بسیار محدود به کار میبریم.

از نظر تئوری انتخاب این کلمه (رفتار) بسیار مهم است.
چهار جز وجود دارد که با هم، راه هدایت خودمان را تشکیل می‌دهند.

اولین جز فعالیت است؛ وقتی درباره رفتار می‌اندیشیم اغلب فعالیت‌هایی چون راه رفتن حرف زدن یا خوردن را در نظر داریم.

 جز دوم تفکر است؛ ما همیشه درباره چیزی فکر می کنیم.

جز سوم احساس است؛ به هنگام رفتار همیشه احساسی هم داریم.

جز چهارم فیزیولوژی است؛ مثل ضربان قلب در جریان خون، تنفس شش ها و شیمی اعصاب مربوط به عمل مغز.

از آنجا که تمام این اجزا همزمان کار می‌کنند، تئوری انتخاب کلمه رفتار صفتی می‌افزاید و آن را رفتار کلی می نامد.

کلی نامیده شده چون که پیوسته مرکب از چهار جز است;

عمل، تفکر، احساس و فیزیولوژی همراه با تمام اعمال، افکار و احساسات.

شما در حال خواندن این مطلب هستید، حرکات سر و چشم را انتخاب می کنید و این فعالیت شماست.

همینطور شما درباره آنچه می‌خوانید فکر می‌کنید.

در عمل وقتی که عمل می‌کنید پیوسته در حال تفکر و بالعکس، زیرا این دو با هماند.

 بسیاری اوقات آنها را با هم ترکیب می کنید و در یک کلمه می گوییم: انجام دادن.

وقتی می‌گوییم: دارم کاری را انجام می دهم، تقریباً همیشه ترکیب خاصی از تفکر و عمل را در نظر داریم.

شما همیشه احساس خاصی دارید. همیشه از لذت یا درد باخبرید.

احتمالا همین الان شاید زیاد این احساس را ندارید، اما حداقل موافق یا مخالف با این فکر هستید که مصیبتتان را انتخاب می‌کنید یا درباره آن فکر می‌کنید و فکر کردن همیشه با نوعی احساس همراه است.

شما همیشه احساسی دارید، حتی اگر بسیاری اوقات با آنچه احساس می‌کنید، توجهی نداشته باشید.

در عین حال قلب شما می زند، نفس می‌کشید و مغز شما کار می‌کند؛

یعنی همیشه فیزیولوژی مربوط به انتخاب شما در عمل، فکر و احساس، یعنی رفتار کلی شما وجود دارد.

حالا که رفتار کلی را معرفی کردم می توانم توضیح دهم که منظور من از اینکه شما احساستان را_اعم از مطلوب یا نامطلوب_انتخاب می‌کنید، چیست؟

با وجود اینکه تمام چهار جز رفتار همیشه در یک رفتار کلی دخیل هستند؛ اما کنترل مستقیم شما فقط بر اعمال و افکار شماست.

ممکن است بگویید: گاهی اوقات به نظر می‌رسد در افکار خودم هم کنترل ندارم زیرا نمی توانم یک فکر تکراری را از ذهنم دور کنم.

افکار

تعبیر من این است که؛ شما تکرار آن فکر را انتخاب می کنید.

که در عین مصیبت‌بار بودن برخی از جنبه‌های زندگی تان کنترلی بهتر از انتخاب هر فکری دیگر به شما می دهد.

این اندیشه که همیشه می‌کوشید بهترین انتخاب را در انجام دهید، در درک رفتار کلی بسیار اساسی است.

داستان زیر نشان دهنده اندیشه است که بهترین انتخاب در لحظه، الزاما مطلوب ترین آنها نیست .

اما در آن لحظه بهترین نظر می‌رسد و چاره‌ای هم وجود ندارد.

مرد جوان در باغ بزرگ کاکتوس در شهر فینکس راه میرفت.

ناگهان تمام لباس‌هایش را از تن درآورد. به درون قطعه ای بزرگ از مجموعه کاکتوس های کوتاه پرید برای شروع به غلتیدن کرد.

حاضران در صحنه سرانجام او را خونین بیرون کشیدن و پرسیدند: چرا این کار را کردی؟

پاسخ داد: در آن لحظه به نظر من فکر خوبی بود.

همگی ما گاهی اوقات از این جور کارها انجام دادیم، اما منظور آزار دادن خودمان نبوده.

و همیشه به این خاطر است که در آن لحظه خاص به فکر ما خوبی بوده است.

وکلای طلاق همیشه از افرادی بهره بردند که بارها در این مناطق کاکتوس غلتیده اند و هر بار اندیشیده اند بهترین کار در آن زمان خاض همین کار بوده است.
ما بر اعمال و افکار خود کنترلی مستقیم داریم و چگونگی احساسات فیزیولوژی ما از این اعمال و افکار انتخاب شده جدایی ناپذیر است.

اگر من تصمیم بگیرند که سرم را به دیوار بکوبم، البته احساس درد می کنم.

ایا منصفانه نیست بگویم که من درد مربوط به انتخاب این عمل را فکرش را انتخاب میکنم؟

افعال، همراه با نوعی زمان انتخاب فعل، فورا شما را با اندیشه و احساس تئوری انتخاب مربوط می‌سازد؛

آنچه می کنید انتخاب شماست و شما می توانید انتخاب بهتری نیز داشته باشید.

 وقتی انتخاب از آن شما شد، مسئول این انتخاب هم هستید.

با استفاده از افعال، شما قربانی یک بیماری ذهنی نیستید؛

شما یا از انتخاب های خوب خود بهره می برید یا اینکه قربانی انتخاب‌های بد خویش خواهید بود.

البته مثل بیماری سرماخوردگی یا مسمومیت نیست.

دنیا تئوری انتخاب دنیای خشن و مسئول است؛

شما نمی توانید برای فرار از مسئولیت برای آن چه که انجام می دهید از دستور زمان استفاده کنید.

استفاده معمول از اسامی و صفات برای توصیف افسردگی و بیماریهای ذهنی بسیاری از مردم را از تفکر درباره اینکه می‌توانند به جای رنج بردن کاری انجام دهند، باز می‌دارد.

وقتی می آموزید که تقریباً همیشه در انتخاب‌های بهتر آزادید؛

این تصور که شما مشکل خود را انتخاب می کنید، به خوش‌بینی می‌انجامد.

این آگاهی تازه تعریف مهمی از آزادی فردی ست.

این اندیشه‌ها که وضعیت ناامیدکننده است و یا کاری از دستتان برنمی آید، چیزی است که شما را فوق‌العاده ناراحت می‌کند.

میلیونها نفر بدون آگاهی ازتئوری انتخاب یا بیماری ذهنی؛

که هرگز برای آن مشاوری را نمی بینید به جای این که افسرده شود در زندگیشان انتخاب‌های بهتری می کنند.

شما هم می‌توانید این کار را امتحان کنید.

فرض کنیم قرار بود در کارتان ارتقای مقام و حقوق بیشتر داشته باشید اما فقط افزایش مختصر نصیبتان گردیده است.

برای مدتی از عصبانی خواهید بود، اما چون می‌خواهید شغلتان را حفظ کنید فورا  احساس افسردگی می کنید.

حال به جای ادامه دادن به افسردن که در این شرایط معمول شده است، یک سخنرانی کوتاه با خود داشته باشید:

من افسردن را انتخاب می کنم چون افزایش مورد انتظار نصیبم نشده است.

آیا این افسردن چه کمکی به من می کند؟ در این صورت آیا نمی توانم انتخاب بهتر داشته باشم؟

با داشتن این مطالب در ذهن خود ادامه افسردن مشکل می‌شود و می‌کوشید رفتار کلی بهتری بیابید.

با اینکه در این وضعیت رئیستان را مقصر می دانید، اما می‌توانید توجه کنید که چه کاری می‌توانست موجب پرداخته بیشتری شود.

انتخاب سرنوشت ساز

شاید ها از شکوه و شکایت بگذارید و به دنبال کار تازه‌ای باشید، یا به همسر خود بگویید: کار هر کاری توانستم کردم، پس حمایتم کن؛

ما از این موقعیت خلاصه خواهیم شد؛ دلیل ندارد که خودم را ناراحت کنم؛

هیچ کدام این احساس را لازم نداریم، تا وقتی که با من همراهی می‌کنی و می‌پذیری که من سعیم را داشته ام راحت خواهم بود.

داشتن این نقش فعال بسیار بهتر از پذیرفتن انفعالی مصیبت که بسیاری از ما دچار آن هستیم.

 

منبع:

انتخاب سرنوشت ساز من

نویسنده:ویلیام گلاسر

مترجم:نورالدین رحمانیان

 

مطالب مرتبط:

انتخاب سرنوشت سازمن

غلبه بر تنبلی

خون اشام های اشنا

خودتو دوست داشته باش!

مهارت جرات مندی

هدف گیری

از دایره راحتیت خارج شو!

 

همراه ما باشید:

ادرس کانال تلگرام خانم دکتر الهام مبلیان

ادرس اینستاگرام خانم دکتر الهام مبلیان

رادیو باهم

 

گرداورنده: نوشین عسگری زاده

مرکز مشاوره آنلاین خانم دکتر الهام مبلیان

 

👁 246

دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی

نظرات

 • Admin bar avatar
  صبا فدایی
  2019-12-04

  ما مسئول انتخاب هایمان هستیم…
  جمله کلیدی هستش
  ممنون از مقاله خوبتون🌷

  1+
  • Admin bar avatar
   نوشین عسگری زاده
   2019-12-04

   ممنون از شما که مطالعه کردید🙏💜

   1+
 • Admin bar avatar
  مهناز مرادیان نژاد
  2019-12-04

  مقاله و تحلیل تون خوب بود،
  موفق باشید

  0
  • Admin bar avatar
   نوشین عسگری زاده
   2019-12-06

   ممنون خانم مرادیان نژاد بابت وقتی که گذاشتید.

   0
 • نوشین آقاخانی
  2019-12-04

  بسیار عالی. خسته نباشید🌷

  0
  • Admin bar avatar
   نوشین عسگری زاده
   2019-12-06

   ممنون از شما که مطالعه کردید.

   0
 • Anoosha
  2019-12-06

  خیلی زیبا وکاربردی مثل همیشهه

  0
 • Zohreh mohamadi
  2019-12-06

  خسته نباشید

  0
  • Admin bar avatar
   نوشین عسگری زاده
   2019-12-06

   ممنون که دنبال میکنید.

   0
 • Sheida
  2019-12-06

  متن عالی وجذابی بود مثل همیشه ممنون وخستا نباشید

  0
  • Admin bar avatar
   نوشین عسگری زاده
   2019-12-06

   مرسی دوست عزیز بابت وقتی که گذاشتید

   0
 • Admin bar avatar
  حورا دهدشتی زاده
  2019-12-06

  خیلی خیلی خوب بود. ممنونم

  0
  • Admin bar avatar
   نوشین عسگری زاده
   2019-12-06

   ممنون از شما که همیشه وقت میذارید

   0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!