آبی             

12+

آبی

آبی – رنگ آبی 12% جمعیت دنیا را تشکیل میدهد.

معمولاً آبی ها گرم، اهل مراقبت، حمایت کننده و عاطفی هستند.

آنها به دنبال یکپارچگی و دست یابی به وحدت، ارتباطات صلح آمیز و معنای زندگی هستند و تحقق آن را امکانپذیر می دانند.

ارزش های افراد آبی امانت، درستی و آزادی است.

آبی ها محیط های بی آلایش، تعاملی، دوستانه، حمایتی و سالم را دوست دارند.

آنها دوست دارند در گروههای باشند که به یک دیگر کمک کنند و برای آنها رقابت کردن آسان نیست.

آبی ها برای الهام و شهود، کشف، خلاقیت و بیان خود انگیزه دارند.

آنها مرتب نگران قضاوت دیگران در مورد خود هستند.

زیرا یک تصویر شکننده و نازکی از خود دارند که نیاز به دلگرمی، تشویق و بازخورد مثبت دارند.

علاوه بر این، آنها فکر میکنند از همه بدترند. آبی ها انعطاف پذیری بیشتر، سازگاری بالاتر و حمایت های هیجانی بیشتری نسبت به دیگر رنگها دارند.

نیازها و ارزش های افراد آبی ارتباط برقرار کردن و قابل اعتماد بودن است.

آنچه میتوان به آبی ها نسبت داد : تعادل، خوش بینی، مراقبت، احساساتی بودن، صلح جویی، عشاق واقعی، نیازمند درک استثناها، به کار برنده لغات خوب و مثبت، عاشق داستانهای عاشقانه، مذهبی، احساس قوی معنویت، حساس به نیازهای دیگران، برقرار کننده ارتباط، آشتی پذیر، با انگیزه، مشوق دیگران، اهل همکاری و نه رقابت می باشد.

دیگران یک فرد آبی را بسیار احساساتی، حساس، خجالتی، رقیق القلب، قابل اطمینان، ساکت، سالم، اهل بخشش، ضعیف و اهل گفتگو میدانند و یک فرد آبی خود را با احساس، دلسوز، اهل تخیل، آرامانگرا، همدرد، مراقب، نقطه نظر دیگران را در نظر داشتن، پرورش دهنده، متمایل به خوشحال کردن دیگران، دوستدار هماهنگی و آرامش، با افراد تماس داشتن و ارزش برای احساسات آنها قائل بودن می بیند.

ادامه دارد….

منبع : نظریه های مشاوره مسیر شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل)

فاطمه سمیعی،دکتر ایران باغبان،دکتر محمدرضا عابدی،دکتر سیمین حسینیان

گردآورنده : دکتر الهام مبلیان

 

دکتر الهام مبلیان مشاور خانواده و زوج درمانگر استاد دانشگاه مشاور دانشگاه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!